Sanctie-systeem

Sanctie-syteem

Wij werken met strafpunten

Sancties op Blitz werken met een sanctiesysteem, het systeem staat hieronder uitgelegd.

Je kan voor elke sanctie een bepaald aantal punten opgelegd krijgen. Dit kan verschillen van 2 t/m 5 punten.

 • Als je 1 punt opgelegd krijgt verloopt deze na 1 maand.
 • Als je 2 punten opgelegd krijgt verloopt  deze na 2 maanden.
 • Als je 3 punten opgelegd krijgt verloopt  deze na 3 maanden.
 • Als je 4 punten opgelegd krijgt verloopt  deze na 4 maanden.
 • Als je 5 punten opgelegd krijgt verloopt  deze na 5 maanden.
 • Als je 6 punten opgelegd krijgt verloopt  deze na 6 maanden.
 • Als je 7 punten opgelegd krijgt verloopt  deze na 8 maanden.

Bij het behalen van 8 punten zal hij/zij een temp/permanente ban ontvangen.

Het Staffteam van Blitz Roleplay heeft altijd het laatste woord of een regel overtreden is en wat voor sanctie hieraan gekoppeld wordt.

Ben je het niet eens met je sanctie, dan kan je een bezwaar indienen via een ticket

Reglement

Puntentelling

1. VDM (Vehicle Deathmatch): 2 punten

Verstaan we zonder enige vorm van kwalitatieve Roleplay mensen doodrijden of explosies veroorzaken door bvb. tegen een benzinepomp te rijden. Dit is niet toegestaan. Ook mag je niet je voertuig gebruiken als wapen gebruiken.

2. RDM (Random Deathmatch): 2 punten

Verstaan we mensen slaan/steken/schieten zonder enige vorm van kwalitatieve Roleplay. Dit is niet toegestaan. Je moet iemand altijd de kans geven om aan je eisen te voldoen.

3. Met bepaalde woorden schelden: 3 punten

Schelden met het kanker IC en/of OOC wordt niet getolereerd en zal resulteren in een permanente ban.

4. Fail RP:  2 punten

Valt onder slechte of niet-kloppende roleplay waarbij er iemand daadwerkelijk benadeeld wordt of het uiteindelijk niet realistisch blijkt te zijn. Je moet er altijd voor zorgen dat de Roleplay zonder problemen en zo realistisch mogelijk loopt.

• Bijv, je hebt ruzie met iemand en je bezit een wapen en je schiet diegene neer omdat hij een scheldwoord zegt, Dit is een slechte RP die niet kloppende is. Bouw dit uit tot een wel kloppende goede RP.

5. Value of life: 2 punten

Je moet altijd je leven waarderen en spelen alsof gewond raken of vermoord worden echt het einde van je leven betekent waar alles van af hangt. Als iemand je benadert en je bent duidelijk in een minder sterke positie…

• (bijvoorbeeld geen dekking hebben of de persoon heeft een wapen op je gericht en jij hebt nog geen wapen beet), zul je gehoor moeten geven aan de eisen van die persoon.

Een aantal voorbeelden:
• Je hebt een wapen in je hand en iemand benadert je van achteren en richt het wapen op je achterhoofd en zegt dat je je handen omhoog moet doen.

• Je hebt je wapen in je zak en je tegenspeler heeft een wapen direct op jou gericht en zegt dat je je handen omhoog moet doen.

• Je bent chauffeur van een voertuig en iemand richt een wapen op je en zegt dat je moet uitstappen Dus: Ben jij in het nadeel qua positie / dekking / wapen dan zul je moeten luisteren. 

6. Bug abuse: 3 punten
Het gebruiken van exploits ofwel fouten in het spel. Wanneer je een bug ontdekt geef je dit aan in een ticket. Misbruik maken van een bug is niet toegestaan en zal leiden tot een permanente ban.

7. Combat logging: 2 punten
Onder combat logging verstaan we uitloggen tijdens een roleplay situatie. Bij bijvoorbeeld een achtervolging door de politie, een gijzeling of na het vermoord zijn, is het onder geen enkel beding toegestaan om de stad te verlaten. Indien je echt heel dringend weg moet, meld je dit via OOC.

• Mocht het voorkomen dat je toch met spoed moet uitloggen, dan graag een afspraak maken met de desbetreffende persoon om de roleplay toch te bevorderen. Gebeurt dit niet of komt één van de twee partijen deze afspraak niet na? Dan zal dit vooralsnog worden gezien als combat loggen.

 

8. Character breaken/OOC in de stad spreken: 2 punten

Je moet ten allen tijde in je character blijven, ook ‘snachts. OOC zaken worden in de spreekkamers besproken/of in je ticket na de RP.

9. Cheaten: 8 punten

Het gebruik van mods etc. en cheaten in game is ten strengste verboden.

10. META Gaming: 4 punten

Je mag nooit informatie in character gebruiken die je buiten de stad hebt vernomen. Zoals stream snipen is ten STRENGSTE verboden en zal bestraft worden

11. Het doorgeven van vuurwapens en attributen: 

 • 13a. Politie mag niet hun attributen verkopen of weggeven aan andere. (3 punten)
 • 13b. Burgers mogen geen vuurwapen, taser, wapenstok, handboeien of zaklamp van politie/ ambulance afnemen. (2 punten)
 
12. Het uitbuiten van een aardbeving: 2 punten
 
Je start geen overval of criminelen activiteiten net voor een aangekondigde aardbeving. Daarnaast wacht je met overvallen of criminelen activiteiten tot 15 min na een aardbeving. Politie mag niet flitsen 15 min voor of na een aardbeving, dit om burgers de kans te geven terug naar hun huidige positie te gaan. 
 
13. Power Gaming:  3 punten
 
Acties uitvoeren waardoor de tegenpartij geen kans heeft om de RP te sturen en/of aan mee te doen. Mooi voorbeeld hiervan is iemand niet de kans geven om aan jou RP mee te doen ( vanaf afstand/ van voren handboeien omdoen, Niks zeggen en escorteren uit het niets, met 5 personen in een 2 persoons auto.
 
14. Stelen van overheidsvoertuigen:  4 punten
 
Hierbij hebben we het over Ambulancevoertuigen. Deze mensen zijn levens redden en daarom besloten dat je geen voertuigen van Ambulance mag stelen.
 
LET OP!!! Politie mag wel met mate. Politie is verantwoordelijk om hun voertuigen op slot te zetten. Zonder RP reden instappen bij een politie agent in de auto MAG NIET!!!
 
15. Onnodig PM’en en taggen van staffleden: 3 punten
 
Wanneer er iets fout loopt met bijv: een RP of je wilt een beslissing aanvechten dat een bepaald stafflid heeft gemaakt, dien je een ticket aan te maken. Privé DM’en en onnodig taggen in Discord is niet toegestaan.
 
16. Bepaald gedrag vertonen: 2 punten
 
Je gaat niet zomaar: onnodig schelden, grof zijn, vrouwonvriendelijk gedrag vertonen, iemand onrespectvol behandelen, iemand beoordelen omwille van seksualiteit of uiterlijk.

17. Vrienden als gijzelaar nemen: 3 punten

Het is verboden om een vriend of iemand van je groep als gijzelaar te nemen. Persoon die je gijzelt mag je geen banden mee hebben.

18. Super auto’s gebruiken tijdens een overval. 2 punten

Bij een (bank)overval is het niet toegestaan om een super auto te gebruiken.

19. Bepaalde kledij voor burgers is tegen de stadsregels

 • Kleding van overheidsdiensten is verboden. (5 punten)
 • Blokkenpoot kledij is verboden. (ben je nieuw en heb je een fout gemaakt maak even een /report in de stad (1 punt)
 • Het is niet toegestaan om kleding van overheidsdiensten te kopen in de winkel (3 punten)

20. Stemherkenning is tegen de stadsregels: 3 punten

Wanneer iemand een masker draagt, mag je de persoon niet herkennen aan de stem. Wanneer iemand geen masker draagt, mag je iemand herkennen aan de stem.

21. Na bepaalde verwondingen verder lopen: 

• Ben je 2x geraakt door een taser ben je niet meer in staat om te lopen door hoge voltage (2 punten)
• Ben je gestoken met een mes is het logisch dat je soms moet stoppen met rennen om druk op je wond uit te voeren. ( 3 punten)

22. Overvallen: 2 punten

Je kan spelers niet verplichten om hun spullen te verkopen en/of geld van de bank af te halen. 

 

 

23. NRP ( Non-Roleplay): 2 punten

 • Cop Baiting – uitlokken van reacties van overheids diensten zonder enige reden. Dit telt ook voor Ambulance.
 • Relogggen als je neer bent gegaan.
 • Onrealistische jump maken als persoon ( je springt in het echt ook niet van een flat).
 • Onrealistisch lang zwemmen.
 • Speler die last van aardbeving heeft en geen bericht geeft. (laat even in discord weten dat je een aardbeving hebt gehad en probeert weer zo snel mogelijk in te loggen.
 • Tanken tijden een achtervolging. Dit mag alleen wanneer je 5 minuten lang geen politie/personen achter je aan hebt. Let op politie is nog wel opzoek
 • Auto repareren tijdens een achtervolging. 

De hier bovenstaande voorbeelden zijn van negatieve invloed op de Roleplay doe dit dan ook niet.

 

 24. Streamsnipen: 5 punten
 
Voor de mensen die een hersencel als een pinda hebben. Je kent elkaar niet ook niet via jou steam dus zoek je direct contact zonder enige roleplay, dan zullen er maatregelen getroffen worden. 
 
25. Roleplay verstoren: 3 punten
 
Het is niet toegestaan om je zonder goede reden je te gaan mengen met een roleplay scenario. Bijvoorbeeld als een agent bezig is met een staande houding ga je niet allemaal domme vragen stellen aan de agent of ga je rondjes om de politie heenrijden. 
 
 26. Twitter: 2 punten
 

Op twitter is het niet toegestaan om mensen te zoeken voor je criminele organisatie of om mensen te zoeken om criminele klusjes voor je te doen. Deze personen moet je in roleplay tegenkomen en aansturen. 

Het is ook niet toegestaan om met de politie te communiceren via twitter bij bijvoorbeeld een overval. Want twitter is nou eenmaal niet een platform voor criminelen.

27. Bans omzeilen: 5 punten

Het is niet toegestaan om een ban te omzeilen door bijvoorbeeld een VPN, ander steam account of een andere computer.

Zodra wij dit merken ontvang je per direct een permanente ban op zowel FiveM server als op de Discord

Een volledige overzicht van onze regels staat op een aparte pagina.

Note: de staff heeft ten alle tijden het recht op het puntensysteem aan te passen indien wij dit nodig achten!

Je kant onze files niet stelen NERD